Photography by Patrik Mezírka

NiMH (Nickel Metal Hydride)Ekologicky přijatelný akumulátor s poměrně velkou kapacitou při zachování kompaktní velikosti (běžně 2400mAh v AA bateriích). K záporům patří problémové nabíjení až po úplném vybití a v porovnání s Li-Ion akumulátory vyšší hmotnost a velikost.


Obrazový stabilizátor (Stabilizer)Mechanické zařízení umožňující eliminovat neostrost, jež je způsobena pohybem fotoaparátu. Může být buď součástí objektivu, kde pohybuje optickým členem (i u analogových přístrojů), nebo pohybovat samotným obrazovým snímačem.Označení IS (Image stabilizer) u Canonu, VR (Vibration reduction) u Nikonu.


Objektiv (Lens)Soustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z chyb - aberaci, zkreslení atd.


Ohnisková vzdálenost (Focal Lenght)Ohnisko je lidově řečeno bod, kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou. Vzdálenost ohniska od středu čočky se nazývá ohnisková vzdálenost, značí se "f" a udává se v milimetrech. Objektivy se dělí podle ohniskové zdálenosti na objektivy základní, širokoúhlé, teleobjektivy a zoomy.


Optický hledáček (Optical ViewFinder)Optická soustava zobrazující snímanou scénu tak, jak bude zaznamenána. Optický hledáček kompaktů se zoomem má pohyblivé optické členy synchronizované s objektivem. U profi DSLR zrcadlovek je využito optického hranolu a zrcadla.


Paměťová karta (Memory Card)Vyjímatelné paměťové médium vybavené flash pamětí (soustavou integrovaných obvodů na základě křemíku), uchovávající data bez dodávky energie. Rozhodujícími parametry jsou kapacita udávaná v megabytech (např. 256 MB) a rychlost zápisu v MB/s.


Pixel (Picture Element)Pixel je základní prvek (barevný bod) digitálního obrazu, je nositelem informace o barvě a jasu ve třech základních kanálech RGB. Na rozdíl od tzv. zrna u klasické fotografie, kde se mění velikost jednotlivých bodů, mají pixely velikost jednotnou (v řádu mikrometrů), ale mají různou úroveň jasu a barvy
Podle počtu pixelů na snímacím čipu vyhodnocujeme jeho optickou rozlišovací schopnost (v milionech - megapixelech), tedy schopnost vykreslit detaily. Rozlišení obrazu se měří v jednotkách DPI (dots per inch – tečky na palec), správněji v PPI (pixels per inch – pixely na palec).
Rozlišení senzoru, potažmo fotoaparátu, je jednou z nejdůležitějších vlastností, která má přímý vliv na kvalitu výsledného obrazu. Neměla by se však přeceňovat, políčko klasického 35mm filmu odpovídá zhruba 6 MPx a s tímto rozlišením lze tisknout kvalitní fotografie formátu A3.


Priorita clony, A, AP (Aperture Priority)Expoziční režim DF, ve kterém uživatel navolí hodnotu clony a program automaticky vybere vhdný expoziční čas a popř. citlivost snímače. Využívá se např. při portrétování, kde je potřeba nízká hloubka ostrosti.


Priorita času, S, SP, Tv (Shutter Priority)Expoziční režim fotoaparátu, ve kterém uživatel navolí expoziční čas (např. 1/500s, 1/60s) a fotoaparát vybere vnodnou clonu, popř. i citlivost snímače. Využívá se např. při fotografování sportu, kde je nutné zachytit pohyb.


Rastr (Screen, Setscreen, Raster)Druh zobrazení neboli definice obrázku daný maticí (pravoúhlou sítí) a hodnotami jednotlivých prvků matice. Jinými slovy mřížka obrazových bodů (pixelů), kterou můžete při velikém zvětšení obrazu rozpoznat. Obrazové formáty JPEG a další jsou rastrované, v grafice se využívají i tzv. vektorové (křivkové) formáty.


RAW data (syrová data)Pokročilé poloprofesionální a profesionální aparáty zaznamenávají obrazovou informaci v různých formátech. Kvůli nejvyšší možné kvalitě záznamu využívají kromě komprimovaného formátu JPEG také bezztrátové TIFF a RAW. Tyto formáty mají několikanásobnou velikost objemu dat než JPEG (obvykle přes 10 MB), využívají se tedy především v ateliéru, kde je možnost propojit fotoaparát s počítačem.
RAW jsou syrová data, nikoliv obrazový soubor. Jsou to tedy pouze hodnoty velikostí elektrického náboje paprsků světla dopadajících na jednotlivé buňky snímacího senzoru. Zatímco u ostatních formátů tyto hodnoty vypočítá a poskládá v obrazový soubor sám digitální fotoaparát, u RAW je to jinak – výsledný obraz vypočítá výkonnější speciální software osobního počítače.
Soubor RAW zachová maximum informací získaných ze snímacího prvku, a výkonnější počítač může provést náročnější výpočty nežli miniaturní element v digi-fotoaprátu.


Redukce šumu (Noise Reduction)Softwarové zpracování digitálního obrazu, kterým se částečně odstraňuje obrazový šum. U pokročilých DF se tato funkce automaticky aktivuje při expozicích s dlouhými časy, popř. manuálně při vysoké citlivosti (ISO). Redukce šumu snižuje ostrost obrazu.


RGB (Red, Green, Blue)Barevný prostor složený z barev červená – zelená – modrá, tedy základních barev spektra. V RGB prostoru pracují snímací čipy DF, skládáním těchto barev vzniká plná škála barev.

Saturace (Saturation)U vyspělých digitálních fotoaparátů a grafických editorů lze nastavit míru saturace obrazu. U fotoaparátů lze upravit tuto hodnotu většinou v rozmezí +2 až –2. Jednotlivé barevné kanály pak mají sytější podání barevných tónů. Saturace se u digi-fotoaparátů odvozuje podle vyvážení bílé (WB), a nevratně zvýší sytost, tedy barevnost obrazu. Saturace lze upravit i v grafických editorech, popř. programech pro generování obrazu z dat formátu RAW.
Saturace je jedním z aspektů barvy v RGB prostoru. Jinými slovy se dá každá barva specifikovat z hodnot odstínu (Hue), sytosti (Saturation) a jasu (Brightness). Čistě fyzikálně je pojem saturace vyjádření pro relativní vlnový rozsah viditelného světla.


SLD (Special Low Dispersion)Nízkorozptylové čočky v objektivech Sigma, které potlačují chromatické vady objektivu (hlavně tzv. aberaci). SLD členy se objevují u objektivů vyšší třídy, u Nikonu se tato skla označují ED.


Sériové snímání, sekvenční snímání (Continous Shooting)Rychlé snímání fotografované scény. Sekvenční snímání je jedním z kritérií posouzení rychlosti digi-fotoaparátu, nejrychlejší profi přístroje zaznamenají až 8 fps (8 snímků/s). Počet snímků je omezen velikostí bufferu.


Sharpen, Sharpness (Doostření, ostrost)Funkce DF a grafických editorů, kdy je zvýšením kontrastu sousedních pixelů vyvolán dojem větší ostrosti snímku. Pokročilé fotoaparáty nabízejí možnost korekce "ostrosti" obvykle v rozmezí +-2 stupně, obrázky se pak zdají ostřejší, ale funkce Sharpen (resp. Sharpness) nevratně sníží barevnou hloubku obrazu.


SoftBox (Nástavec pro měkké světlo)Softboxy jsou nástavce před zábleskové či osvětlovací zařízení. Jsou potaženy speciálním plátnem, které rozptyluje a zjemňuje světlo. Využívá se především při fotografování portrétů v ateliéru. Podobný efekt má tzv. rozptylka z mléčného plastu, která se nasazuje na hlavu blesku.


SP (Super Performance)Označení nejvyšší třídy objektivů značky Tamron, obvykle vybavených nízkorozptylovými a asférickými členy


SuperCCD (Super Complementary charge device)Snímač od společnosti Fuji, založený na osmihranných světlocitlivých buňkách, které jsou uloženy diagonálně (úhlopříčně). Díky této technologii a „plástvovitému“ uspořádání jednotlivých prvků se rozšířily možnosti efektivního rozlišení, které se teoreticky zvýšilo 1,6 až 2,3krát. Snímač SuperCCD je totiž díky své technologii nejvhodnější ze všech senzorů k tzv. interpolaci.
SuperCCD se objevilo na trhu v roce 1999 jako varianta ke klasickým CCD a CMOS senzorům. Jednalo se o převratnou novinku, každá ze světlocitlivých buněk totiž byla vybavena mikročočkou, čímž se zvýšila citlivost (po uvedení na trh to bylo 800 ISO).


SuperCCD HR (High Resolution)SuperCCD 4. generace, které má efektivní rozlišení 6Mpx při velikosti senzoru 1/1,7“ a 3Mpx při velikosti 1/2,7“. Po interpolaci tyto čipy poskytují obraz o rozlišení 12Mpx, resp. 6Mpx.


SuperCCD SR (Super Dynamic Range)SuperCCD SR zachovává osmihranný tvar buňky snímače jako klasické SuperCCD, v každé buňce jsou ale umístěny dvě fotodiody. Větší z nich (primární) se stará o snímání světla v běžném rozsahu kontrastů a tmavých míst, menší (sekundární) je konstruována a nastavena tak, aby snímala pouze obrazovou informaci ve velmi světlých plochách.
Získaný obraz se generuje z obou fotodiod, čímž výrazně rozšiřuje dynamický rozsah (tonální dynamiku) a omezuje tzv. vypálená místa (přesvícená místa).


Šum (Noise)Obrazový šum je nahodilý elektrický náboj ve světlocitlivých buňkách snímače, vzniká působením elektromagnetických vln. Šum vzrůstá se zvýšením citlivosti (ISO) snímače, protože světlo dopadající na čip nevygeneruje takový elektrický náboj, aby parazitní šum vytlačil.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one